Carola Casino is powered by St Minver Ltd

St Minver Ltd is licensed in Gibraltar and is subject to EU data protection laws. It is important for St Minver delivering ethical and responsible gaming and to maintain high standards in customer service.

We guarantee our customers' privacy and that all information is kept confidential and is not sold or passed on to third parties. We are also committed to responsible gambling practices and closely monitor activity to identify issues such as problem and underage gambling. If you have any questions about St Minver Ltd can contact us by calling +350200 49552

 Click Here To Go To Carolas Casino and look for a Bonus

Carolas Casino drivs av St Minver Ltd, Europas ledande nätspelsföretag.

St Minver Ltd har licens i Gibraltar och lyder under EU:s lagar om  dataskydd. Det är viktigt för St Minver att leverera etiskt och  ansvarsfullt spel och att upprätthålla hög standard inom kundservice.

Vi garanterar kundernas integritet samt att alla uppgifter hålls  konfidentiella och inte säljs eller vidarebefordras till tredje part. Vi  engagerar oss också i ansvarsfullt spelande och övervakar noga  spelaktivitet för att upptäcka problem som exempelvis spelmissbruk och  minderåriga spelare. Om du har några frågor om St Minver Ltd kan du kontakta oss genom att ringa +350 200 49552